Selamat Datang Ke Laman Web

Jabatan Matematik, Sains dan Komputer

Slider

Pengenalan

Jabatan Matematik, Sains dan Komputer (JMSK) merupakan salah satu jabatan akademik sokongan yang menawarkan kursus-kursus teras seperti Matematik Kejuruteraan, Sains Kejuruteraan, Aplikasi Komputer dan Pengurusan Sistem Maklumat. JMSK juga telah menawarkan kursus Pra-Diploma (Sains). JMSK bertindak sebagai penyokong kepada jabatan-jabatan induk lain yang ada di Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah. Jabatan ini terbahagi kepada tiga unit penting iaitu Unit Matematik Kejuruteraan, Unit Sains Kejuruteraan  dan Unit Komputer.

Modal Popup

Toggle a modal via JavaScript by clicking the button below. It will slide down and fade in from the top of the page.

Optional sizes

Modals have two optional sizes, available via modifier classes to be placed on a .modal-dialog.

Tentang Kami

 

Pensyarah

Staf Sokongan